Bereik het maximale

Hoe kun je een kinderdagverblijf succesvol lanceren?

Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van je eigen kinderopvang of buitenschoolse opvang? Wij hebben het gevraagd aan Amsterdam Offices. Lees verder!

Hoe kun je een kinderdagverblijf succesvol lanceren?

Je hebt een passie voor werken met kinderen en droomt ervan om je eigen leuke kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang te starten. Maar hoe pak je dat aan? Als beginnend ondernemer in de kinderopvang is het belangrijk om te onderzoeken of je plannen haalbaar zijn en of je voldoet aan alle wettelijke vereisten. Je zult te maken krijgen met het vinden van een geschikte locatie, het aannemen van personeel en het navigeren door een wirwar van wetten en regels. Wat komt er allemaal kijken bij het opstarten van je eigen kinderopvang of buitenschoolse opvang? Wij hebben het gevraagd aan Amsterdam Offices. Lees verder!

Ondernemingsplan en KvK-inschrijving

Wil jij een goede peuteropvang opstarten? Een solide start begint met een goed doordacht ondernemingsplan. Hierin beschrijf je jouw visie, doelstellingen en hoe je van plan bent je kinderdagverblijf tot een succes te maken. Hierbij ga je ook je concurrenten in kaart brengen, financiële plannen opstellen en je marketingstrategie uitwerken. Daarnaast moet je je kinderdagverblijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit zorgt ervoor dat je bedrijf officieel wordt geregistreerd, en de overheid op de hoogte is van je ondernemingsactiviteiten. Het vinden van een zakelijk postbus in Amsterdam is makkelijker dan je denkt!

De locatie van je kinderdagverblijf

De locatie moet dichtbij je doelgroep zijn, namelijk ouders met jonge kinderen. Goed goed naar het bestemmingsplan van de gemeente waarin je wilt starten, omdat dit plan bepaalt welke activiteiten op specifieke locaties zijn toegestaan. Als het bestemmingsplan geen ruimte biedt voor een kinderdagverblijf, kun je je best doen om de gemeente te overtuigen om het plan te wijzigen. Bovendien kan het zijn dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen als het pand renovatie of verbouwing vereist.

Officiële registratie in het LRK

Een kinderdagverblijf moet je officieel registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De aanvraag moet je minstens tien weken van tevoren indienen. Hierbij zijn vijf belangrijke documenten of registraties nodig: je inschrijving bij de KvK, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), registratie in het Personenregister Kinderopvang, een pedagogisch beleidsplan en een Beleid Veiligheid en Gezondheid.

Protocollen opstellen

Daarnaast moet je duidelijke protocollen opstellen om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Je moet beschikken over een hygiënecode als er voedselbereiding plaatsvindt in je kinderdagverblijf. Daarnaast is het slim om een protocol op te stellen voor kindermishandeling om adequaat te kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Ook moet er een oudercommissiereglement opgesteld worden en een registratie plaatsvinden bij de  geschillencommissie kinderopvangorganisatie en zorgaanbieder.

Personeel aannemen

Wanneer je een kinderdagverblijf runt, komt daarbij kijken dat je goed opgeleid personeel moet aannemen dat aan bepaalde vereisten voldoet. Zij moeten de juiste opleiding hebben en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ze moeten ook geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang. Het is verstandig om de ‘beroepskracht-kindratio’ te volgen. Dit betekent dat er genoeg medewerkers aanwezig moeten zijn om elk kind de nodige aandacht te geven. Sinds 2019 gelden er minimumvereisten voor het aantal medewerkers. Dit is weer afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en het gebruikelijke aantal kinderen op de locatie. Deze verhouding zorgt ervoor dat elk kind de juiste zorg en aandacht krijgt.

Verzekeringen afsluiten

Het opzetten van een kinderdagverblijf brengt helaas ook de nodige risico’s met zich mee. Het is verstandig om jezelf en je bedrijf te beschermen door de juiste verzekeringen af te sluiten. Dit betekent dat je verzekeringen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jezelf, een verzuimverzekering voor het geval een medewerker ziek wordt, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor mogelijke schadeclaims en een inventarisverzekering voor bescherming tegen brand of diefstal moet pakken. Sta jij op het punt om een kinderdagverblijf te openen? Volg dan deze stappen!

admin

Geef een reactie